Første dag i Caledonian kanalen!

Caledoniankanalen, bygget av Thomas Telford i 1822, går gjennom høylandet i Skottland fra Inverness i nord til Fort William i sør. Landskapet ble splittet med en stor kløft tvers gjennom Skottland for ca 400 millioner år siden. Denne lange kløften kalles ”The Great Glenn”, og langs den befinner det seg fire avlange innsjøer (hvorav en av dem er Loch Ness). Caledonian kanalen lager en forbindelse mellom disse fire innsjøene, slik at sjøtrafikk kan passere gjennom høylandet. Kanalen består av til sammen 29 sluser og 10 svingbroer. Vi kjører båten inn i en sluse, deretter bindes båten fast med tau til kanalveggene, før porten lukkes bak oss.  Så pumpes vann inn i slusen, og vi stiger sammen med vannet opp til 4m, før portene åpnes og vi kan bevege oss på det neste vannnivået (en av innsjøene), eller inn i en ny sluse for å komme enda høyere. Vi var nervøse før første sluse, da vi har hørt at det kan bli strøm når vannet pumpes inn, og at mange ødelegger båtene sine mot kanalveggene eller i sammenstøt med andre båter… Men det gikk helt fint! Barna hadde hver sine ansvarsområder, og var kjempeflinke! 🙂

kanalen-1occ-i-kanalenocc-i-kanalen2t_s-i-kanalen2barna-i-kanalen2barna-i-kanalen3


Comments are closed.